Loading...

12, జులై 2021, సోమవారం

ఏం చేస్తున్నావ్ అంటే...

 

ఉలగబోసి ఎత్తుకోవడం అనే సామెత ఉంది. అంటే (అజాగ్రత్త వల్లో, మరోటో) కింద పడిపోయాయి, మళ్ళీ అన్నీ ఏరి/తీసి జాగ్రత్త చేయడం లేదా పాలలాంటివి పడితే అంతా శుభ్రం చేయడం ఇలా అనవసరంగా పని పెంచుకున్నాను అనడం. 🙂 ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఏముంది, ఉలగబోసి ఎత్తుకుంటున్నా అంటారు, తమ మీద తమకే విసుగుతో.
ఉలగబోసి=ఒలకబోసి= కిందపడేసి
ఈ మధ్య కొన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ఇదే చేస్తున్నట్టున్నాయి.
May be an image of text

9, జులై 2021, శుక్రవారం

పెద్దవృత్తం - చిన్నవృత్తం

 భారతీయులు ఆహా ! భారతీయులు ఓహో ! అంటారని ఎందరో గేలి చేస్తుంటారు. హేళనగా చూస్తారు. పోన్లే మంచిదే ఎందుకీ దురభిమానాలు అనుకునేంతలో, వాళ్ళే మళ్ళీ తమకు నచ్చిన ప్రాంతాలను - ఆంధ్రులు ఆహా! తెలంగాణ్యులు ఓహో! హైదరాబాదీలు ఆహా! గోదావరీయులు ఓహో! రాయలసీమవాసులు ఆహా! కోస్తావాళ్ళు ఓహో! మళయాళీలు ఆహా! విదేశీయులు ఓహో! అనడం ఏమిటో నాకర్థం కాదు.

అది పెద్ద వృత్తమైతే, ఇవి చిన్న వృత్తాలు. ఏముంది తేడా? ఆ వృత్తపరిధిలోని అందరూ అందరికీ తెలియనట్లే ఈ చిన్న వృత్తాల్లో కూడా అందరూ అందరికీ ఏం తెలిసుండరు.
అసలు ప్రాథమికంగానే మంచిచెడులు, ఎక్కువతక్కువలు అందరిలోనూ ఉంటాయి అనేది అందరికీ తెలుసు.
కాబట్టి ఎదుటివారిని దేనికి గేలి చేస్తున్నామో అది మనం చేయకపోవడం బాగుంటుంది. లేదా ఎదుటి వారిని గేలి చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది.
ఎవరికీ ఉపదేశం? ఎవరో వింటారని, ఆలోచిస్తారని కాదు. ఏదో గోడమీద గోడు. అంతే

8, జులై 2021, గురువారం

చుక్క రూపేమిటి?

 

కన్ను చూపించిందంతా సత్యము కాదు. పూర్వాపరాలను అరసి నిశ్చయించుకోవాలనేది ఎంత సత్యము!
కోరా లో ఒక మంచి ప్రశ్న, సమాధానము చదివాను. ఇక్కడ పెడదామనిపించింది.
If the Sun is a star, why isn’t it shaped like one?
*****
Only fictional stars are shaped like this: ⭐️
In reality, stars have spherical shapes, like our sun does. However, with few exceptions, we just can’t see other stars’ round shapes, because they are too far away.
They have extremely bright surfaces, like the sun does, but they are so far away, that they appear as mere tiny specks of light.
Some stars may appear to have spikes on them, such as in photos that were taken through very powerful telescopes, but those spikes are not really part of the Star. Rather, they are just artifacts that can appear in the lens.
Have you ever seen streaks of light, radiating from a bright city light, in a photo that was taken at night? It’s from the same effect that causes apparent “spikes” on a star.

6, జులై 2021, మంగళవారం

లక్ష్యం - పట్టుదల

 https://www.space.com/virgin-galactic-richard-branson-vss-unity-flight?fbclid=IwAR3t49yq6eHGXkx79BbqwIXvUF_xMSQU90k-Q2aYzOaw5VgWxWZJtEPB2SI

ఇంతకుముందు కూడా వెళ్ళారు, కేవలం స్పేస్ టూరిజం వల్ల ఏం సాధిస్తారు, భూమి గొప్పనా ఆకాశం గొప్పనా, సఫలమౌతుందా విఫలమౌతుందా, భారతీయులున్నారా, విదేశీయులున్నారా ఇవన్నీ కాదు. ఒక పెద్ద లక్ష్యం ఉండడం, ఆ పట్టు వదిలిపెట్టక కొనసాగించడం ఇవి ప్రతి మనిషికీ ముఖ్యం. ఈ విషయంలో కూడా అదే నన్నాకర్షిస్తుంది.

 

26, జూన్ 2021, శనివారం

మూలకాల చిట్టి పేర్లు - లక్షణాలు

 

https://vis.sciencemag.org/chemhaiku/?fbclid=IwAR3Sjt0dEjDef1p3QVx9c_PbYA-aat-vRfBSxouiyIfMEs8Y8nLKvhHjtJU

సైన్స్ మూలకాల పేర్ల పట్టిక - ఆ పేర్ల గురించి వ్రాసినట్టూ , ఇతరంగానూ కూడా ధ్వనించే చిట్టి కవితలు. ఆ పేరు మీద హోవర్ చేయగానే ఆ కవిత ప్రత్యక్షం కావడం, వాటిని చూస్తే వాటి ప్రాపర్టీస్/ఫీచర్స్ కూడా సులువుగా గుర్తొచ్చేలా కూడా ఆలోచించి వ్రాయడం బాగుంది.