Loading...
జగజ్జనని లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు
జగజ్జనని లేబుల్‌తో ఉన్న పోస్ట్‌లను చూపుతోంది. అన్ని పోస్ట్‌లు చూపించు

13, జనవరి 2014, సోమవారం

కనకాంబ గారికి ప్రణతులు.

కాంచనపల్లి కనకాంబ గారు రచించిన "అమృతసారము" లో కొన్ని అమూల్యమైన సంగతులను సులభమైన రీతిలో తేలికైన మాటలలో వివరించినారు. భక్తి తత్త్వమును తెలిసినప్పటికీ నిత్యజీవితములో పాటించుటకు మానవులు పడుపాట్లను

దుష్టకర్మంబు క్రిందికిఁ ద్రోయుచుండ
భక్తి నెగఁబ్రాఁకుచుండి అన్న చిన్న పోలికతో చమత్కారంగా చెప్తారు.

తనువు మఱచి తిరుగుత్రాగుఁబోతునకును
దెలివి గలిగి మెలఁగు దీనునకును
గలుగు భేదమరయఁగలవెట్లొ నిత్యంబు
ముక్తవరునకు భవరక్తునకటు

నని చెప్పి భవబంధములలో చిక్కినవానికి ముక్తి దక్కిన వానికి గల భేదములను సునాయాసంగా వివరించినారు.ఒరులకన్నన్ నేనే మతిమంతుఁడనని మతిహీనుడు భావించునని, పరుల దోషమరయుఁ పాపాత్ముడు- తన పాపముల గణించు పుణ్యుడని,భోజన శయనాదులలో క్రమము విడువని జీవుడు శ్రీరాముని భజించుటలో అలసత్వము చూపునని, సరియైన తరుణములో లక్ష్యపెట్టక మరణంబున నేడ్చునని విలువైన హెచ్చరికలను చేస్తున్నారు.
మరి మనకది సాధ్యమా అని అడుగువారికి సమాధానంగా

కాంచునంతమేరఁ గాలు సాగించిన
దోఁచుచుండు నవలఁ ద్రోవవదియ
ఉన్నచోటనుండి యూహించుచుండినఁ
గోరుదానినెవఁడు చేరఁగలడు
అని భుజంతట్టి ధైర్యం చెపుతారు.

ఇంకా కొన్ని నచ్చిన పద్యాలు
యశమునకో! లోకము దమ
వశముం బొనరించుకొనెడు వాంఛనొ పాపో
పశమనమునకో! కాకీ
పశువుల కుపకార బుద్ధి ప్రభవించునొకో!

పరులబోధ జేయు పనికి బూనెడి వాడు
అనుభవంబు లేని యధముడందు
రదియు గల్గు కొలది యంతర్ముఖుండౌ

తనదుఃఖము పరదుఃఖము
గని యసహనమున విబుధుడు కను సత్పధమున్
తన లేమి పరుల కలిమియు
గనియసహనమున కుకవిగను నాస్తికతన్ ( ఆలోచనల్లో పాజిటివ్, నెగెటివ్ ఎట్ల వస్తాయో చూడండి)

అందరికీ అన్నీ వివరించి చెప్పగలమా, అవతలి వారికీ ఆ పరిణతి రావాలన్నదీ తెలుసుకోవాల. చూడండి-
పెండ్లి యేమిటన్న పిల్లకు బ్రీతిగా
బల్కు బల్కనగునె ప్రసవబాధ
యెప్పుడెంతవఱకుఁ జెప్పగానొప్పునో
తప్పకంతవఱకుఁ జెప్పవలయు

చతురులూ విసిరినారు చూడండి
సుద్దులు సెప్పఁగ వినఁగాఁ
బద్దెములల్లంగ మోహపాశము విడునా?
యద్ధిర! గురుసన్నిధిలో
దిద్దుకొనంజెల్లుఁగాక దీనార్తిహరా!

రూపభేదములెంచక సర్వకారకమైన ఆ పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానిస్తూ
పరమార్థంబది జీవకోటికొసగన్ వాగ్దేవియై ప్రీతియై
హరియై శంకరుడై, గణేశ్వరుడునై యాదిత్యుడై యంబయై
పరుడై దేశికుడె పరాత్పరుడునై ప్రత్యేకరూపంబులన్
ధరియింపంగల నీదు శక్తి దలతున్ ధర్మార్థకామంబులన్
బరినర్జించిన భక్తపాళికి గదాప్రాప్తించు దద్యోగమో
కరుణాసాగర రామచంద్ర నృపతీ కైవల్యదాత్రకృతీ!

పండిత పామర స్త్రీపురుషవయో భేదములేక అందరూ పాశ్చాత్యవిద్య విజ్ఞాన తత్త్వాదులే గొప్పవని భ్రాంతి లో పడిన ఈ శతాబ్దిలోని ముప్పయ్యవ దశకంలో భారతీయాత్మతత్త్వమును దర్శించి ప్రదర్శించిన కనకాంబ గారికి ప్రణతులు.

4, డిసెంబర్ 2011, ఆదివారం

కంచి కామాక్షి ఎదుట గోపూజ
                             కంచి కామాక్షి అమ్మవారిని దర్శించేందుకు కంచికి వెళ్ళాం. అక్కడ తెలిసింది ప్రతి ఉదయం ముందు గోపూజ జరిగినతర్వాతే నిత్యపూజలు జరుగుతాయని. ఎంతో సంతోషం కలిగింది. గోపూజ చూడటం కోసం మరు నాడు తెల్లవారుజామున అయిదు  గంటలకల్లా గుడిలో ఉన్నాము. ప్రతిరోజు అయిదు  గంటలకు గోపూజ జరుగుతుందని, కాపలా వాళ్ళు చెప్పటంతో ఆ సమయానికల్లా అక్కడున్నాము.

                                          ఆవరణలో కూర్చుని వేచియున్నాము. మేమే అనుకుంటే సుమారుగా ఒక యాభై మందిదాకా వచ్చారు. ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు, పిల్లలు అంతా ఉన్నారు. నేను లలితా సహస్రనామాలు చదువుకుంటూ కూర్చున్నాను.  పూజారిగారు అప్పుడే వచ్చారు. లోపలికెళ్ళి అమ్మవారి వద్ద దీపం వెలిగించే ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాక (ఒక పదినిముషాలలో) అందర్నీ పిలిచారు.

                                          కామాక్షీదేవి గర్భాలయం ముందు ఉన్న ప్రదేశంలో క్యూ కోసం పెట్టిన ఇనుప రాడ్లను తొలగించి ఉంచారు. అక్కడే ఎదురుగా ఉన్న ఎత్తైన మండపంలో మేమంతా నించుని చూస్తూఉన్నాము. గోమాత, దూడతో సహా గోపాలకుడు వచ్చాడు.

                                              సరిగ్గా గర్భాలయం ఎదురుగా, అమ్మవారి ఎదురుగా గోమాత పృష్ఠభాగం ఉండేలా నించోబెట్టారు. పూజారిగారు గోమాత తోకకు , ప్రక్కలకు, ముఖానికి పసుపు , గంధం రాసి కుంకుమ అలంకరించారు. పువ్వులు జల్లారు.

                             అమ్మవారికి, గోమాతకు హారతి ఇచ్చారు. అరటి పళ్ళు గోపాలకునికి ఇవ్వగా అతను గోమాతకు తినిపించాడు. క్రితం రోజే మేము అరటి పళ్ళు కొని సిద్ధం గా ఉంచుకున్నాము. మా చేతిలో నుంచి కూడా పూజారిగారు పళ్ళు అందుకొని గోపాలకునికి ఇచ్చారు. మా జన్మ ధన్యమైనట్టుగా మేము భావించి సంతోషించాము.

                                         ఇంతవరకూ ఇంత వివరంగా గోపూజ, అదీ గుళ్ళో, అదీ క్షేత్రంలో చూడలేదు. మా గృహప్రవేశానికి గోపూజ చేశాం కానీ, అప్పుడు హడావిడిలో ఏం చేశామో, ఎలా చేశామో తెలీదు. కానీ ఇప్పుడు గురువుగారి ప్రవచనాల్లో గోమాత ప్రాముఖ్యత, ప్రశస్తి తెలిశాక గోపూజ తిలకించటం మహదానందంగా ఉన్నది.

                                 గోపూజ జరుగుతున్నప్పుడు దూడకు ఒక గిన్నెలో ఏదో పెట్టారు. అది తింటూ ఉన్నది. ఈ పూజ ముగించి పూజారి గారు గోమాతకు ప్రణిపాతం(సాష్టాంగ నమస్కారం) చేశారు. తర్వాత గోపాలకుడు గోమాతను, దూడను తీసికెళ్ళి పోయాడు.

                   తర్వాత అమ్మవారి అభిషేకం కన్నులపండుగగా జరిగింది. అలా ఎదురుగా నుంచుని అభిషేకం చూస్తూ, లలితాష్టోత్తరం చదువుకోవటం నా మహద్భాగ్యం.

4, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

భువనేశ్వరీ !

భువనేశ్వరీ !
అఖిల లోకములఁ గన్న తల్లివీ,
ఆశీస్సులనే కోరివచ్చితిని........... భువనేశ్వరీ!

రాగము ద్వేషము లేని దానవు
లోకములన్నిటి నేలెదవూ..
ద్వేషము పెరుగగఁ బంతముఁ బూనిన
దేశము నిపుడు కావగరావా... భువనేశ్వరీ!

ఎల్లరమూ నీ పిల్లలమమ్మా
చల్లటి నీ ఒడి నుండగ నిమ్మా..
కల్లల,కపటాలన్నిటినీ..
చెల్లగబోవని చూపగదమ్మా.....భువనేశ్వరీ!
                -----లక్ష్మీదేవి

27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

శరన్నవరాత్రులు

           దేవీ నవరాత్రులు, శరన్నవరాత్రులు ఏ పేరుతో పిలిచినా దేవీ పార్వతి ని కొలిచే శుభదినాలివి. అమ్మవారు పార్వతీ, సరస్వతీ, లక్ష్మీ రూపాలతో మనలను అనుగ్రహించమని వేడినవారికి వేడని వారికి అందరికీ శుభాలను ప్రసాదించి, ధైర్యాన్ని, తద్వారా విజయాన్ని, జ్ఞానాన్ని తద్వారా ముక్తిని, సంపత్తును తద్వారా పరోపకారం చేయగల శక్తిని ప్రసాదిస్తూ ఉండే కరుణాస్వరూపమైన అమ్మవారిని స్మరిద్దాం.

         ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి మొదలు దశమి వరకూ అమ్మవారిని వివిధ ఆలయాల్లో వివిధరూపాలుగా అలంకరింపచేసి, మనకు దర్శన భాగ్యం కలిగిస్తారు గుళ్ళో అర్చకులు. వారికి ముందుగా అభివందనాలు.

            భీకరస్వరూపస్వభావాలు గలిగిన రాక్షసులను వివిధ రకాలుగా అంతమొందించిన అమ్మవారి మహిషాసుర మర్దినీ రూపం, ఆ స్తోత్రం అందరినీ ప్రభావితం చేస్తాయి.

              కనకదుర్గ, కాళీ, మహిషాసుర మర్దిని రూపాల్లో దేవిని పూజించటం చాలా చోట్ల కనిపించినా కొన్ని చోట్ల విజయదశమి సందర్భంగా పిల్లలకు మొదటిసారి పాఠశాలా ప్రవేశం చేయించటం మంచిదని విజయదశమి రోజు చేస్తుంటారు.

         చదువుకుంటున్న పిల్లలకు శలవులు అయిపోయి విజయదశమి రోజు తప్పని సరిగా చదవాలని బళ్ళు తెరవటం కూడా జరుగుతుంటుంది.

            మరికొన్ని చోట్ల శ్రావణమాసంలో వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకోవటానికి అనుకూలం కాకపోతే కూడా నవరాత్రుల్లో ఒక రోజు వరలక్ష్మీ వ్రతం చేసుకుంటారు.

            ఏరూపంలో కొలిచినా సృష్టికి మూలకారకమయిన శక్తి స్వరూపం ఒక్కటేనని మనందరికీ తెలుసు.
చిట్టిగౌను వేసినా, పట్టులంగా ,రవిక వేసినా, పైట వేసినా, చీరకట్టినా కన్నకూతురి మీద ఒకే ప్రేమే ఎలాగో అలాగన్నమాట.

            ఆ దేవి సకల జనులకూ శాంతి సౌభాగ్యాలను కల్గించాలని కోరుతూ ఈ వేళ తల్లిని ప్రార్థిద్దాం.

4, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ........

జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ........

ఈ మాట మొట్ట మొదట శ్రీరాముడు అన్నాడుట. లంకావిజయానంతరం అక్కడే ఉండి పోవచ్చు కదా అని అన్నప్పుడు అన్నమాట.
కన్నతల్లి, సొంతఊరు  స్వర్గం కన్నా మించిన ఆనందం కలిగిస్తాయి. అని.
ఈ మాట ని బాగా అందరికీ తెలిసేలా చేసింది బహుశా నందమూరి తారక రామారావు గారే అనుకుంటాను. ఈ
 పాట ని ఇప్పుడు విందామా! జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ........ నీ తల్లి మోసేది నవమాసాలేరా,      ఈ తల్లి మోయాలి కడ వరకురా....................కట్టె కాలేవరకురా...

15, ఫిబ్రవరి 2011, మంగళవారం

జయము నీకు తెలుగుతల్లి!

జయము నీకు తెలుగుతల్లి! జయము జయము జయము!
అక్షరాల ఆకులతో శోభిల్లే పూలవల్లి జయము జయము!

సొంత భాషనెఱుగకుండ
పెఱుగుతున్న యువతరాన్ని
కొత్తరకపు బానిసలని
దరిఁజేర్చి కాపాడవే
తేనెలూరు పలుకు తల్లి!


మన పాటల మన మాటల
మన పద్యపు భావాలను
తెలియలేని మా తరాన్ని
మెఱుగుపఱిచి తీర్చిదిద్ది
మమ్మేలవే కల్పవల్లి!
-లక్ష్మీదేవి

19, ఆగస్టు 2010, గురువారం

జగజ్జనని - 6

జగజ్జనని - 6పదరజము గైకొని బ్రహ్మ సృష్టిని చేసె
పదములే శరణందు నను గన్న తల్లీ!
పదములూ నేర్పించి నా చేత రాయించి
పదపూజ చేయగా దీవించు తల్లీ!
- లక్ష్మీదేవి
 అమ్మా, నీ పదరజము గైకొని బ్రహ్మ సృష్టిని చేశాడు. అట్టి నీ పదములే నాకు శరణు. పదములు నాకు నేర్పి నా చేత వ్రాయించి నీ పదపూజ చేయగా దీవించమ్మా.

జగజ్జనని - 5

జగజ్జనని -5కన్న తల్లి ఒడిలోన ఒదిగియుండెడి కూన,
ఎన్నదెట్టి చింతలూ కలతలేవైన!
ఎన్నడైనా గాని నీ అభయహస్తము గాంచినా,
మిన్ను మీద పడినా భయమేయునా!

-లక్ష్మీదేవి.
కన్నతల్లి ఒడిలోన ఉన్న పసిపాప కెట్టి భయమూ ఎలా కలుగదో నీ అభయహస్తము గాంచినవారికి అదేవిధముగా ఎట్టి భయమూ ఉండదు.

17, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

జగజ్జనని - 4

జగజ్జనని - 4

మృదు మందహాసమున జనని కరుణను తలపించు శీతలమ్ము!
కుదుట పడజేయు రొదలు నిండిన మానసమ్ము
వెదుకగానెచట దొరకబోదని, ఒకవంతు సరిపోలు అనుభవమ్ము
నెదుట కురిపించి చూపించు నెలబాలు చల్లదనమ్ము!
-లక్ష్మీదేవి.

అమ్మ వారి మృదువైన మందహాసము ఎంత చల్లనిదంటే రొదలు, సొదలు నిండిన మనసును కుదుటపడేలా చేస్తుంది.  అందులో ఒకవంతును చూపుతున్నట్టుగా వెన్నెలగా కురిపించి వెన్నెలలోకి రాగానే మనసును కొంత ఆహ్లాదపరుస్తుండడమే దానికి నిదర్శనము కాదా. ఔను.

15, జులై 2010, గురువారం

జగజ్జనని - 3

రాముని కరమున అనువున విరిగిన
రమేశునాథుని ధనువున సొబగులు
రమణీయముగా అమిరెను శశిధరు
రమణీ భృకుటిని - గాంచితి కలలో
-లక్ష్మీదేవి.


రాముని చేతిలో అవలీలగా విరిగిన శివుని (రమ+ఈశుడు అంటే విష్ణువు(| మోహినీ రూపమున|)కు నాథుడైన వాని) ధనుస్సు విరిగి ఎలా కనిపిస్తోందో ఆ అందం, శశిధరుని రమణి- ఆ జగజ్జనుని కనుబొమ్మల అందంలో -కలలో గాంచితిని.

21, జూన్ 2010, సోమవారం

జగజ్జనని - 2

శ్వేత వర్ణ దుగ్ధోదధి మధ్యస్థిత
శ్యామాంకిత తనుధారీ చందము పరికింప
తగదేమో ఈ దీన అని తలపొసే తరుణాన
చిరునవ్వులు చిందించే చిత్తరువున
జగదంబిక నేత్రముల కనిపించెను ఆ అందము
తెల్లని తన కన్నులలో నల్లని కనుపాప వోలె
ఆ యమ్మకు ఈ వెన్నుడు మరి కనుపాపడేగా
-లక్ష్మీదేవి.

******
అనుక్షణం అన్నింటిలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని గురించి వ్రాయాలని...

అమ్మవారి చిత్తరువు లో తెల్లని కంటిలో నల్లని కనుపాప, ఆ అందంలో తెల్లటి సముద్రంలో మధ్యలో నెలకొని ఉన్ననల్లని నారాయణుని చూసినట్లుంది. అలాంటి నారాయణుని దర్శించ నేను తగనేమో అని ఈ దీనురాలు చింతించనవసరం లేదిక.
ఔను మరి, ఓంకారంలో ప్రభవించిన జగజ్జననికి త్రిమూర్తులూ బిడ్డలేగా.
తల్లికి బిడ్డలు కంటిపాపలేగా!

2, జూన్ 2010, బుధవారం

జగజ్జనని

జగజ్జనని

ప్రసూనమ్మువంటి పల్లవాధర
దరహాస ధవళకాంతిని పోల
అరుణ రంజితమైన ఆకసాన
బాలార్క కిరణ రేఖలమిరె బాగు బాగు

బంగారు ముఖ చందమినుమడించునట్టు
కురుల నీలిమ దాగిన యటుల
భానుడుదయించు ప్రభాత వేళ
కటిక చీకట్లు వెనుదిరిగి సాగు.
-లక్ష్మీదేవి

**********

ఇది అమ్మవారి చిరునవ్వుని వర్ణించాలని చేసిన చిన్ని ప్రయత్నము.
అనుక్షణం అన్నింటిలో దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని గురించి వ్రాయాలని...

పూవు వంటి మెత్తని, లేత చిగుళ్ళవంటి లేత ఎర్రటి పెదవులపై విరిసిన చిరునవ్వుల కాంతిలా,
ఎరుపు రంగు సంతరించుకున్న ఆకాశంలో ఉదయించే సూర్యుని తెల్లటి కిరణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఇది అమ్మవారి ముఖ సౌందర్యాన్ని గురించి:

బంగారు కాంతులతో వెలిగిపోయే ముఖారవిందంలోని కాంతి రెట్టింపయ్యేట్టు గా ఎక్కడెక్కడ ఉన్న నీలిమ(నలుపు)అంతా కురుల్లో దాగినట్టు,
రవి ఉదయించే తొలిసంజెల్లో చీకట్లు వెనుదిరుగుతున్నాయిట.