Loading...

12, ఫిబ్రవరి 2018, సోమవారం

భస్మధారికి మంగళమ్!

కందము-
చిత్మునాశివు మీదనె
పొత్తిలిలో బిడ్డయట్లు పొందికనిడుమా!
త్తిలఁజేసెడు నింద్రియ
మిత్తెఱగుననే స్థిరపడ మేలగు నమ్మా!

ఉత్పలమాల-
శ్రుఁ జింతఁ జేయుటకునే సమయమ్మను నేమమేటి, కీ
శ్వరమైన దేహమును మ్ముచు నుండెడు మూర్ఖవాదనల్
విశ్ములెల్ల నిండినవి, వెల్గుల నింపుచు నెల్లెడన్, సదా
యాశ్సితమ్ముగా జగము న్నిటి కావగ వేడుదున్ శివా!  

సీసము -
నాతికి నిట్టుల ర్మిలి భావము
 నింపితె, న్యాయమె నీకు స్వామి? 
శీల పవనము చెంతకు చేరగ
  మబ్బుగా కురిసెనె, మత వాన!
భూలి కాదది పుష్కల నీరము
 కల్గిన సంద్రము! లసిపోయె!
రాతిగ నీమది క్తినిఁగోరక
 యుండినన్ మేలగు నొప్పికొందు.

ఆటవెలది- 
ఱవు వున్న చోట గౌరవమ్ము కలుగు,
వానకైన నెట్టి ఱదకైన!
డలిలోన కురువ కానరాదు తుదకు,
నానవాలు లేక నంతరించు.  


చంపకమాల-

రి మరి మాయలందుననె మానసమిట్టుల సొక్కుచుండె, నే
చిరుచిరు కంపనమ్ములకొ చిత్రముగా కదలాడు పత్రమై,
రిగమ తాళమందుకొని ప్పుడు చేయక యాడు పాదమై!
గురువని నమ్ముకొందు నిను, కొంచెము నిశ్చలతత్వమీయరా! 

పంచచామరము-

దా జపించు శక్తినిమ్ము స్వామి, మార్గమందు నా
మ్ము తప్పకుండఁ నన్ను పాలనమ్ము సేసి, నీ
మ్ముఁ జేర్చుమింక నన్ను, పావనంపు సన్నిధిన్,
దీయ విన్నపమ్ము నొక్క మారు యాలకించుమా!

మత్తకోకిల-

శ్వేవర్ణుకు సుందరేశుకు శీతయద్రి నివాసుకున్
పాకమ్ముల నుండి గాచెడు స్మధారికి నీశుకున్
నా పమ్ముల లక్ష్యమౌ భవనాశుకున్ నగధారికిన్
జోలందును మంగళమ్ములఁ జూచి ఇచ్చెడువానికిన్.
-----లక్ష్మీదేవి.

7, ఫిబ్రవరి 2018, బుధవారం

బోన్ 'సాయమా?' గాయమా?

          అప్పుడెప్పుడో అస్సామీ కవితను  అనువదించి పంపితే ఆంధ్రభూమి లో 2016 నవంబరు 13 నాడు ప్రచురింపబడింది.

ఈ పాత కవితను గుర్తు తెచ్చినవారికి కృతజ్ఞతలు.

     వృక్షాన్ని దైవసమానంగా పూజించడం ఒకటైతే, మనలాగే ప్రాణమున్న దానిగా భావించడం నాకు ఎక్కువ ఇష్టం. మొక్కలు, చెట్లు తమ ఆకులు, కొమ్మలతో పలకరిస్తాయి నీళ్ళు పట్టేటపుడు.
       అటువంటి కొమ్మలను త్రుంచడానికో ఇలా వంచడానికో ఆలోచించి బోన్ సాయ్ అంటూ కావాల్సినంత భూమి ఉన్న దేశాల్లో కూడా మానుగా పెరగవలసినదాన్ని పొట్టిగా కుండీల్లో పెంచే వారి పై అస్సామీ కవి దేవ్ ప్రసాద్ తాలూక్ దార్ గారు ఈ కవితాస్త్రాన్ని సంధించారు.
         నా అనువాద కథ ప్రచురింపబడిన సాహిత్య అకాడమీ వారి మాసపత్రిక 'సమకాలీన భారతీయ సాహిత్య' లోనే ఈ కవిత యొక్క హిందీ అనువాదం చూసి, నా భావాలకు దగ్గరగా ఉండడం చూసి తెలుగులోకి అనువదించాను.
లింక్ ఇదీ.

http://www.andhrabhoomi.net/content/sahiti-263

వేర్లు

వేళ్లను కాళ్లు చాచుకోనీ హాయిగా
బోన్‌‘సాయ’మా? అది గాయమా?
చిగురుటాకులు, చిట్టిరెమ్మలు
చేతులు చాస్తూ
గగన శ్రేణులనెక్కుతుంటే
మురిసిపోనీ
కళ్లతో చూడలేకపోతే పోనీ
నీళ్ల బాసలాడనీ!
చిగురుటాకులు చిట్టి రెమ్మలు
గాలి వాటుల పాటపాడగా
తాము చూడని వేళ్ల మేళ్లను వేనోళ్ళ పొగడగా
మనసు తీరగా పెరగనీ
మట్టి లోతులను అందుకోనీ!
రంగురంగుల పళ్లు పువ్వుల
నిండు జగతిది కానరానిది
తాము చూడగా లేకపోయినా
జనుల కనులకు వేడ్క గూర్చుచూ
సంతసించనీ!
అస్సామీ మూలం: దేవ్ ప్రసాద్ తాలుక్ దార్ తెలుగు అనువాదం: బుసిరాజు లక్ష్మీదేవి దేశాయి

******
వేర్ల వైపు నుంచి వ్రాసినట్టుగా - చిగురుటాకులు రెమ్మలు ఆకాశంవైపు పెరుగుతుంటే కళ్ళారా చూళ్ళేకపోయినా నీళ్ళందించి వేళ్ళు తృప్తి పడనీ, తాము అసలే చూడని వేర్లు  చేసే మేలును కొనియాడుతూ అవి పెరగనీ, తమ కు జన్మ ఇచ్చిన మట్టిని వేళ్ళద్వారా అందుకోనీ  అని అర్థం.